cropped-LOGO-OF-WET-600px.pngSIEM REAP – BRANCH OFFICE


Address: Street.7 Makara, Khum. Wat Damnak,

Srok.Sala kamreuk, Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

M/P : (855) 63-963-600 / 81-302-656 / 12-755-590 E-mail : wetrep@camintel.com.kh / hovandy@gmail.com

cropped-LOGO-OF-WET-600px.pngPHNOM PENH – BRANCH OFFICE


Address: #349E0, Street. Charles De Gaulle (217), Sangkat. Orussey II,

Khan.7Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Tel/Fax : (855) 23-882-359 / 23-881-640 M/P : (855) 12-588-677 / 17-355-969 E-mail : wetairport@online.com.kh / worldexpress.kh@gmail.com

cropped-LOGO-OF-WET-600px.pngPHNOM PENH – HEAD OFFICE


Address: #34E0, Street.210 (Neh Blvd), Sangkat. Mittapheab,

Khan.7Makara, Postal Code. 12253, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Tel/Fax : (855) 23-883-574 / 23 986-586 M/P : (855) 12-222-759 / 16-846-840 / 11-846-840 / 11-926-161 / 17-960-567 E-mail : worldexpress@online.com.kh / wet-inbound@online.com.kh / wetmd@onlinie.com.kh / wetgm@online.com.kh

PHNOM PENH – HEAD OFFICE


Address: #34E0, Street. 215 (Nehru Blvd), Sangkat. Mittapheab, Khan. 7Makara, Postal Code. 12253, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Tel : (855) 023-883-574 / 986-586 Fax : (855) 023-884-787 H/P : (855) 012-222-759 / 016-846-840 / 011-846-840 / 011-926-161 /017-960-567 E-mail : worldexpress@online.com.kh / wet-inbound@online.com.kh wetmd@online.com.kh / wetgm@online.com.kh

SIEM REAP, ANGKOR WAT – BRANCH OFFICE


Address: Street. High School Rd, Wat Damnak, Sala Kamreuk, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. Tel/Fax : (855) 063-963-600 / 965-121 M/P : (855) 012-755-590 / 012-846-840 / 081-302-656 E-mail : wetrep@camintel.com / wetrep@online.com.kh / worldexpress.kh@gmail.com

PHNOM PENH – 1 BRANCH OFFICE


Address: #349E0, Street.Charles De Gaulle (217), Sangkat. Orussey II, Khan. 7Makara, Cambodia. Tel/Fax : (855) 23-882-359 / 23-881-646 M/P : (855) 12-588-677 / 17-355-969 E-mail : wetairport@online.com.kh / worldexpress.kh@gmail.com

KOH KONG – 1 BRANCH OFFICE


Address: #40, Phom 3, Koh Kong City, Kingdom of Cambodia. Tel: (855) 077-465-626 / 016-749-487 / 081-302-656 E-mail : worldexpress.kh@gmail.com

Get In Touch

10 + 3 =